Najnovšie oznamy

Všetky oznamy

Výzva Pozemkový a lesný odbor

Máme aj u nás v obci vandalov!!!

Tajovské noviny 4-2017

Harmonogram vývozu KO

Naše dievčatá vzorne reprezentovali na Kordíkoch.

Bezplatná právna poradňa

Sklad konárov sa otvára na Notárskej záhrade.