Počasie

Tajov
4. decembra 2020, 22:38
zamračené
6°C
tlak vzduchu: 1010 mb
rýchlosť vetra: 2 m/s VJV
 

HLÁSENIE ROZHLASU

Odchody autobusov

Vzory tlačív / cenník

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – editovateľné tlačivo

Editovateľné tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností(platí aj pre rok 2019) – môžete si stiahnuť do počítača a pohodlne vypísať, vytlačiť a odovzdať do 31. januára na obecnom úrade v Tajove.

♣♣♣

Poplatok za používanie

obecného traktora

 19 €   občania s trvalým pobytom – traktor s lyžicou alebo traktor s drvičom konárov
 22 €   občania bez trvalého pobytu – traktor s lyžicou alebo traktor s drvičom konárov
 27 €   občania s trvalým pobytom – traktor s vlečkou
 32 €   občania bez trvalého pobytu – traktor s vlečkou
 29 €   občania s trvalým pobytom – zimné pluhovanie *
 35 €   občania bez trvalého pobytu – zimné pluhovanie *
* minimálna doba pluhovania 15 min
Drvič konárov 2x ročne zdarma, s tým, že štiepka bude použitá na vykurovanie obecných budov
 5 €   poplatok za stojné traktora
 5 €   1 pracovník za vykládku a nakládku. Počíta sa každá začatá hodina.

♣♣♣

POPLATOK ZA VSTUP KAMENÁROV

NA CINTORÍN

 5 €   poplatok za vstup k bráne pre kamenárov, ktorí vykonávajú  práce na cintoríne v Tajove
 5 €   za použitie obecného vodovodu

♣♣♣

 Majetok obce na prenájom

sem ťukni  – Majetok obce na prenájom

♣♣♣

Žiadosť na výrub drevín mimo lesa

Žiadosť o výrub drevín – tlačivo

♣♣♣

Tlačivá – daň z nehnuteľností, daň za psa

poplatok za vývoz komunálneho  odpadu

Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725-1– tlačivo

poucenie_na_vyplnenie_priznania

potvrdenie_o_podani_priznania

Prihláška psa do evidencie

Oznámenie údajov k poplatku za KO FO s TP alebo PP

Rybárske lístky

Plnomocenstvo – rybárske lístky

Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov

♣♣♣

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla

Žiadosť o zmenu a zrušenie s+o šísla

♣♣♣

Žiadosť o súhlas s vykonaním ohňostrojových prác

 Žiadosť o súhlas s vykonaním ohňostrojných prác

Oznámenie ohňostrojov

♣♣♣

Žiadosť o súhlas na rozkopávku

ziadost_povolenie-rozkopavka