Vzory tlačív / cenník

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – editovateľné tlačivo

Editovateľné tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností(platí aj pre rok 2019) – môžete si stiahnuť do počítača a pohodlne vypísať, vytlačiť a odovzdať do 31. januára na obecnom úrade v Tajove.

Poplatok za používanie obecného traktora:

 

19 €  MH občania s trvalým pobytom – traktor s lyžicou alebo traktor s drvičom konárov

22 €  MH občania bez trvalého pobytu – traktor s lyžicou alebo traktor s drvičom konárov

27 € MH občania s trvalým pobytom – traktor s vlečkou

32 € MH občania bez trvalého pobytu – traktor s vlečkou

29 € MH občania s trvalým pobytom – zimné pluhovanie

35 € MH občania bez trvalého pobytu – zimné pluhovanie

minimálna doba pluhovania 15 min.

Drvič konárov 2x ročne zdarma s tým, že štiepka bude použitá na vykurovanie obecných budov

5 €/hod. poplatok za stojné traktora

5 €/hod./1 pracovník za vykládku a nakládku /počíta sa každá začatá hodina/

 

Poplatok za vstup kamenárov na cintorín:

 

5 €  poplatok za vstup k bráne pre kamenárov, ktorí vykonávajú  práce na cintoríne v Tajove

5  €  za použitie obecného vodovodu.

 

 Majetok obce na prenájom

sem ťukni  – Majetok obce na prenájom

♣♣♣

Žiadosť na výrub drevín mimo lesa

Žiadosť o výrub drevín – tlačivo

♣♣♣

Tlačivá – daň z nehnuteľností, daň za psa

poplatok za vývoz komunálneho  odpadu

Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725-1– tlačivo

poucenie_na_vyplnenie_priznania

potvrdenie_o_podani_priznania

Prihláška psa do evidencie

Oznámenie údajov k poplatku za KO FO s TP alebo PP

Rybárske lístky

Plnomocenstvo – rybárske lístky

Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov

♣♣♣

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla

Žiadosť o zmenu a zrušenie s+o šísla

♣♣♣

Žiadosť o súhlas s vykonaním ohňostrojových prác

 Žiadosť o súhlas s vykonaním ohňostrojných prác

Oznámenie ohňostrojov

♣♣♣

Žiadosť o súhlas na rozkopávku

ziadost_povolenie-rozkopavka

Voľba prezidenta SR 2019

Počasie

Tajov
17. januára 2019, 21:22
hmla
-1°C
tlak vzduchu: 1010 mb
rýchlosť vetra: 0 m/s J
 

Odchody autobusov

Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský

Jozef Murgaš

Jozef Murgaš