Termíny vývozov komunálneho a separovaného odpadu

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

harmonogram-zberu-odpadu-na-rok-2017

Ako správne nakladať s odpadom v roku 2016

nebudte-lenivi-separovat

 

V prílohe Vám oznamujeme program vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu na prvý polrok 2016. V legislatíve, zákone č.79/2015 o odpadoch je viacero zmien a aj fyzická kontrola ako ktorý občan nakladá s odpadom. Zmesový komunálny odpad sa zbiera od občanov do kovových 110 l a plastových 120 l nádob. Ak je v jednej domácnosti viac ako 5 občanov na trvalom resp. prechodnom pobyte môžu mať nádobu väčšiu, buď plastovú 240l, alebo dve 110 l( resp. 120l). Obec má 15 kontajnerov( 1100 l) v obci a v chatových oblastiach. Upozornenie: Kto dáva horúci popol do nádoby, tak mu nevyvezú komunálny odpad. Polystyrén nepatrí do plastov, ale nalámte ho do komunálneho odpadu!

Separovaný zber, plasty sa raz do mesiaca vyvážajú od domov. Žiadam občanov, aby si vrecia s plastami vykladali pred dom ( bránu resp. hranicu pozemku). Hlavne v obci apelujem na občanov , nech si separujú plasty doma a nech zbytočne neprepĺňajú kontajnery na plasty  pred obecným úradom a na moste na dolnom konci. Plastové fľaše Vás žiadam skrčiť  a nezakrúcať uzáver.

čím viac sa bude separovať, tým sa náklady za vývoz zmesového komunálneho odpadu znížia a nebude sa musieť zvyšovať cena za vývoz.