Počasie

Tajov
2. decembra 2020, 4:39
prevažne jasno
-5°C
tlak vzduchu: 1020 mb
rýchlosť vetra: 0 m/s VJV
 

HLÁSENIE ROZHLASU

Odchody autobusov

Súčasnosť obce

Demografia obce: Počet obyvateľov k 31.12.2017 – 657

  • Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 546

muži 282
ženy 265

  • Predproduktívny vek (0-14) spolu 65
  • Produktívny vek (15-54) ženy 152
  • Produktívny vek (15-59) muži 220
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 110
  • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 6

muži 3
ženy 3

Infraštruktúra

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Hotel (motel, botel)
 • Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
 • Pošta
 • Knižnica  – zrušená k 31.01.2018
 • Futbalové ihrisko
 • Káblová televízia – zrušená
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný separovaný  zber ( plechovky, papier, sklo, plasty)
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika