Starosta

 

 

 

Obec TAJOV

 

Ladislav Surovčík

starosta obce Tajov

Narodený 29. septembra 1970

tel: 0918 822 676

email: surovcik.ladislav@gmail.com

Kontakt:  
Obec Tajov
Tajov č. 79, 976 34 Tajov 
tel: +421 48 4197300
IČO: 00313882
DIČ: 2021103821
číslo účtu:  1224245001/ 5600, Prima banka