Počasie

Tajov
16. januára 2021, 15:24
zamračené
-1°C
tlak vzduchu: 1020 mb
rýchlosť vetra: 4 m/s SZ
 

HLÁSENIE ROZHLASU

Odchody autobusov

Register zmlúv, objednávok, faktúr a VO

FAKTÚRY

Faktúry 2020-12

Faktúry 2020-11

Faktúry 2020-10

Faktúry 2020-09

Faktúry 2020 -08

Faktúry 2020-07

Faktúry 2020-06

Faktúry 2020-05

Faktúry 2020-04

Faktúry 2020-03

Faktúry 2020-02

Faktúry 2020-01

Faktúry 2019-12

Faktúry 2019-11

Faktúry 2019-10

Faktúry 2019-9

Faktúry 2019-8

31.07.2019 Faktúry 2019/07
31.07.2019 Faktúry 2019/07
30.06.2019 Faktúry 2019/06
30.06.2019 Faktúry 2019/06
31.05.2019 Faktúry 2019/05
31.05.2019 Faktúry 2019/05
30.04.2019 Faktúry 2019/04
30.04.2019 Faktúry 2019/04
31.03.2019 Faktúry 2019/03
31.03.2019 Faktúry 2019/03
28.02.2019 Faktúry 2019/02
28.02.2019 Faktúry 2019/02
31.01.2019 Faktúry 2019/01
31.01.2019 Faktúry 2019/01

ZMLUVY

Zmluva o prenájme ihriska

Dodatok č.1 k zmluve o municipálnom úvere

Poistná zmluva 5. 6. 2020

Zmluva č. 5002611 o nakladaní s kom.odpadom 1.6.2020

Príloha č.1 k obecnej zmluve Tajov 1.1.2020

Kúpna zmluva na kúpu použitej kuchynskej linky

KÚPNA ZMLUVA Obec Tajov x Holec – 12. 5. 2020

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku – 29.4.2020

DODATOK č. 3 -Zmluva o zriadení SOÚ -29.4.2020

DODATOK č.4-Zmluva o zriadení SOÚ z r.2012- 2020_02_13 – 29.4.2020

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

SKLAD DREVNEJ ŠTIEPKY TAJOV

Zmluva o dielo – NORO ELEKTRO 13.3.2020

 Zmluva o dielo Tajov – Dušan Chebeň – 18.2.2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva od NBS

Zmluva o municipálnom úvere -17. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 11.12.2019

Dohoda 19-26-50j-19

Zmluva o registrácii ZMOS ZO 23_09_2019

Zmluva o výpožičke Felicia 21.8.2019

Dodatok k poistnej zmluve – 9. 7. 2019

Dohoda 19-26-52A-54 – 9. 7. 2019

Zmluva o vykonaní reklamy STVS,a.s. – 26.6.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie – Ministerstvo kultúry SR – 26.6.2019

Zmluva o poskytovní služieb -31.5.2019

Kúpna zmluva o prevode spol. podielu – 25.5.2019

Dohoda o ukončení zmluvy Taj (003)_23.5.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 – 22.5.2019

Zmluva o výpožičke MV.pdf 8. 3. 2019

Dodatok k zmluve ST 08.03.2019

Zmluva – Komensky 06_02-2019

Dodatok k zmluve č. 1 TOPICO 01_02_2019

Zmluva výkup papiera 21-01-2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb_15.1.2019

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi_20112018

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1820112- 19.11.2018

Dohoda o dobrovoľníckej službe – 25. 10. 2018

Kúpna zmluva – Prokaj – Obec Tajov 2

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva BBSK 2018

Oznamenie o zruseni TP Stráňavský Jaroslav a spol.

Zmluva o zriadení vecného bremena – Tajov prívod vody z DVZ Tajov

Zmluva č. 18260542750+ ÚPSVAR

Zmluva o dielo

Kúpna zmluva – Prokaj – Obec Tajov

Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnej spolupráci – LHM

Zmluva Osobnyudaj.sk

Dohoda o jednorazovej náhrade – Slovak Telekom

Darovacia zmluva – Surovčík

Zmluva LIVET plus 2018

Dohoda o poskytovaní príspevku na podporu zamestnania

Zmluva UPSVAR 21Par50jNS2017

Zmluva LIVET plus

Zoznam faktúr došlých do 31. 8. 2017

Zmluva na zabezpečenie hospodárstva

Dodatok č. 2 k dohode – Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o sponzorskom dare (2)

Zmluva o dielo – Marián Chamko

Zmluva o vykonaní reklamy 2017

Zmluva BBSK 2017

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017

Zmluva o zriadení vecného bremena – SPF

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016

Zmluva o nakladaní s KO -Marius Pedersen

Dodatok č. 1 STVPS

dodatok-dcom

Došlé faktúry od 1. 6. 2016 do 9. 9. 2016

Dohoda o budúcej dohode – Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o dielo – rekonštrukcia MŠ – projekt

zmluva-o-vecnom-bremene-autoprogres

Zmluva BBSK

Dohoda 27-2016 – UPSVAR

Zmluva o sponzorskom dare

Marius Pedersen zmluva BRO

Zmluva BBSK dotácia MKVV

Došlé faktúry rok 2016 do 31. 5. 2016

Zmluva ENVI-PAK

Zmluva o spolupráci – OOCRSS

Kúpna zmluva – Chovančáková Antónia

Mandátna zmluva DENEBOLA s.r.o.

Mandátna zmluva Veriton s.r.o

Zmluva o zriadení SSÚ2

Zmluva o vecnom bremene 05662015

Zmluva o vecnom bremene 05692015

Zmluva DEUS

Dodatok č. 2 Púchy Rudolf

Dodatok č. 1 Púchy Rudolf

Dodatok k zmluve ozriadení SOU v oblasti sociálnych služieb

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015

Zmluva Sita Slovensko

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Zmluva o pripojení – Deus

Zmluva Sita Slovensko, a.s.

Zmluva o spolupráci – Komunálna poisťovňa

Kúpna zmluva – Púchy

Zmluva o poskytnutí dotácie BBSK

Zmluva o reklame -STVS

Došlé faktúry č. 1-50/2015

Zmluva-o-dielo-A-S-V

Kúpna zmluva – Pánik

Kúpna zmluva – Beštákovci

Došlé faktúry č. 91-161 rok 2014

Dodatok k zmluve o zriadení SSÚ

Zmluva o zriadení SSÚ

Kúpna zmluva – Gregor

Zmluva o reklame

Zmluva o dielo CSB s.r.o.

Kúpna zmluva – Murgašová Eva

Dodatok č. j o prevádzkovaní pohrebiska

Kúpna zmluva – Chovančáková Antónia

Faktúry 38-90/2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva kultúry SR

Zmluva o poskytnutí služieb-Tellus

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dohoda o urovnaní

Faktúry 1-37/2014

Dohoda STVS

Ukončenie zmluvy -SSE

Kúpna zmluva – Kohút

Zmluva o dielo-kamerový systém

Kúpna zmluva – Čendula J.

Zmluva BBSK – dotácia

Zmluva ObÚ B.B. – dotácia

Zmluva o poskytnutí dotácie – MK SR

Zmluva o dielo – Sklenka V.

Nájomná zmluva

Zmluva o zriadení spoločného úradu

 Objednávka Jánske oslavy

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame 138

Zmluva o reklame 137

Faktúry 2013

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Licenčná zmluva

Zmluva o odbere a dodávke tepla

Kúpna zmluva-cesta Kalinová

Kúpna zmluva – odpredaj motorového vozidla

Objednávka č. 8/2013

Objednávka 6-2012

NZ 4

NZ 3

NZ 2

NZ 1

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o výpožičke

Zmluva o spolupráci

Zmluva o dielo CBS

Zmluva o dielo – dodatok č.2

Mandátna zmluva

c35012072512360

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Zmluva o dielo – Gajdoš Ivan

Kúpna zmluva – Pavlík Peter

Zmluva o dielo – Omastová

Dohoda

Darovacia zmluva č. KRPZ-BB_ZM_0902_2012_2012

Zmluva o úvere č. 07-012-08 Dodatok č.1

Zmluva o úvere č. 07-024-10 Dodatok č. 3

Zmluva o reklame

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Verejné obstarávanie na vývoz KO

Zmluva Melišková

Zmluva Krnáč

Faktúry 2012

Objednávka – 2-2012

Objednávka 3-2012

Kúpna zmluva Obec Tajov – Zdenko Krnáč

Zmluva o nájme

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve

Zmluva o výpožičke vodného toku

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Faktúra

Faktúra

Faktúra

Faktúra

Faktúra

Nájomná zmluva-Kráľová Dušana

Faktúra 10003

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti

Kúpna zmluva – Kompostovacie nádoby, kompostovacie silo

Kúpna zmluva – Traktor s nakladačom, vlečka, drvič BO

Faktúra

Faktúra

Faktúra

Mandátna zmluva č.10/2011/4, Tajov – ochrana pred povodňami

Kúpna zmluva

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Zmluva, Tajov,ochrana pred povodňami

Zmluva o termínovanom úvere07-019- 09

Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere B

Zmluva o dielo

Zmluva Xanto