Pozemkové spoločenstvo Jabrické

Pozvánka na výročnú schôdzu PS Jabrické – pozvánka

Pozemkové spoločenstvo Jabrické, Tajov 12, 976 34 Tajov

zastúpená predsedom Dušanom Chabanom

Založené v roku 2013

Notárska zápisnica zo zakladajúceho zhromaždenia,konané 08.10.2013

Zmluva o pozemkových spoločenstvách

 

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO JABRICKÉ so sídlom Tajov 12 – pozvánka

Dňa 3.10.2014 sa uskutočnila na pozemkoch Urbárskeho spoločenstva brigáda. Účelom bolo vyčistenia potokov, lúk a lesných ciest od minulej ťažby , ktorú prevádzal minulý užívateľ a správca lesných porastov v doline Mútnianskej doliny.

za účasť brigádnikom ďakujeme

P1080266P1080267P1080268P1080270P1080271P1080272P1080273P1080274