Obec Tajov

Oznamy

  • Triedime a separujeme aj kovové odpady.

    Od júna sa separujú drobné kovové odpady. Nádoby sú označené červenou farbou. Už plechovky z nápojov nedávajte do plastov. Sú na to vytvorené nádoby. Sem patria plechovky, konzervy, kovové vrchnáky […]

  • Čo napísal tajovský kronikár počas hospodárskej krízy v 20 .storočí.

    V ťažkých časoch hospodárskej krízy sa prejavil v slovenskom národe humanizmus a kresťanské myslenie. Slovenský národ odmietal ideológie nacizmu a fašizmu, ktoré mu boli celkom cudzie. Napriek tomu, že živnú pôdu tieto […]

  • Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského

    Jozef Gregor Tajovský bol ako prozaik vedúcou osobnosťou druhej vlny slovenského literárneho realizmu a ako dramatik zakladateľom slovenskej realistickej drámy. Jeho hry sú aj v súčasnosti súčasťou kmeňového repertoáru slovenských […]

  • História obce