Obec Tajov

Oznamy

 • Oznam SAD Zvolen

 • Oznam – Slovenská pošta

  Pošta v Tajove oznamuje, že na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia Slovenská pošta umožňuje v rámci platných otváracích hodín pre verejnosť v čase od 9.00 […]

 • Oznam – Slovenská pošta

  Slovenská pošta oznamuje, že poskytovanie poštových služieb zabezpečuje v štandardnom režime, obnovuje doručovanie všetkých zásielok, ale v prísnom ochrannom režieme, čo znamená, že všetky zásielky budú doručované na verejnom priestranstve […]

 • Zber starého železa

  Obecný úrad v Tajove vyhlasuje zber starého železa – kovov (nie elektroodpad). Staré železo môžete nosiť  za starú školu, prípadne ak nemáte možnosť staré železo dopraviť na uvedené miesto, vyložte ho […]

 • Zber papiera 27. 4. 2020 od 18.25 do 18.40 hod.

  Dňa 27. 4. 2020 v čase od 18.25 do 18. 40 hod. sa pred OÚ uskutoční mobilný zber papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky. Papier musí […]