OZ Tajovská kopa

OZ Tajovská kopa

tajovská kopa1-1

sídlo: Tajov č.79, 976 34 Tajov

predseda: Pavel Žabka,

@: obec.tajov@stonline.sk

tel: +421484197300

IČO: 37829424

č.účtu: 1223692002 / 5600

IBAN: SK94 5600 0000 0012 2369 2002