Obecná knižnica

Obecná knižnica
Anna Sujová – vedúca obecnej knižnice

Otváracie hodiny: Každý pondelok  v čase od 17:00 hod  do 19:00 hod.

v budove Obecného úradu, 1.poschodie, vpravo

Návšteva v roku 2012

Počet     čitatelia: 14

výpožičky: 473

návštevníci: 255

Návšteva v roku 2011

Počet     čitatelia: 18

výpožičky: 472

návštevníci: 264