Monografia obce

Obec Tajov sa v roku 2013 pustil do prípravných prác pre vydanie publikácie  s názvom Tajov – Jabriková monografia obce.

spracovateľ: Vladimír Sklenka PhDr.,PhD., zamestnanie historik

V rámci osláv pri príležitosti 150.rokov narodenia Jozefa Murgaša a 140.rokov narodenia Jozefa Gregora-Tajovského sa má predmetná publikácia prezentovať. Publikáciu plánujeme vydať v mesiaci apríl 2014.StVPS_logologo

bbsk

Sponzori ktorí doposiaľ prispeli: StVPS ,  StVS,  Predseda BBSK, Ing. Vladimír Maňka,  Dušan Chaban.

Všetkým prispievateľom za podporu ďakujeme

Finančné prostriedky môžete zasielať na číslo účtu: 1224245001/ 5600, VS: 0017052014.

Naša obec sa pustila do prípravy monografie obce-plagát

obsah Tajov a Jabríková