Farský úrad

Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) TAJOV
Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) TAJOV

Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov 2016

 

Sobota – Štedrý deň 24.12. 2016

Kordíky

Králiky

Tajov

 

22.30

24.00

24.00

Polnočné  sv. omše
Nedeľa – Narodenie Pána 25.12.2016

Tajov

Kordíky

Králiky

        Sv. omše

9.30

9.45

11.00

 

 

16.30 Živý Betlehem Kordíky

 

Pondelok – Sv. Štefan 26.12.2016

Tajov

Kordíky

Králiky

 

8.00

9.45

11.00

Sväté omše
Sobota – Silvester 31.12.2016

Tajov

 

16.00

 

Ďakovná pobožnosť na konci roku

Nedeľa – Nový rok 1.1.2017

Tajov

Kordíky

Králiky

 

9.30

9.45

11.00

Sväté omše
Piatok – Traja králi 6.1.2017

Tajov

Kordíky

Králiky

 

8.00

9.45

11.00

Sväté omše

 

 

 

PROGRAM  bohoslužieb cez Vianoce 2014

Streda – Štedrý deň 24.12.
Kordíky 22.30 hod.
Králiky  24.00 hod.
Tajov    24.00 hod.

Štvrtok – Narodenie Pána 25.12.
Tajov         9.30 hod.
Kordíky    9.45 hod.
Králiky   11.00 hod.

Piatok – Sv. Štefan 26.12.
Tajov       8:00 hod.
Kordíky 9.45 hod.
Králiky  11.00 hod.

Nedeľa – Svätá rodina 28.12.
Tajov      8.00 hod.
Kordíky 9.45 hod.
Králiky11.00 hod.

Nedeľa 28. 12. 2014

Vianočný koncert našej populárnej skupiny Denebolis v kostole v Tajove o 16.00hod.
Streda – Silvester 31.12.
Tajov  16.00 hod.

SV. omša + pobožnosť na konci roka
Štvrtok– P. M. Bohorodička 1.1. 2015
Tajov       9.30 hod.
Kordíky  9.45 hod.
Králiky  11.00 hod.

utorok – Traja králi 6. 1. 2015

Tajov      8.00 hod.
Kordíky 9.45 hod.

Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) TAJOV interiér
Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) TAJOV interiér

Farár: Mgr. Jozef Petrík
Farár: Mgr. Jozef Petrík
Pamätná tabuľa: J. Murgaš, J. Gregor –Tajovský, J. Šebo
Pamätná tabuľa: J. Murgaš, J. Gregor –Tajovský, J. Šebo
Farský úrad v Tajove
Farský úrad v Tajove
Veža - Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) TAJOV
Veža – Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) TAJOV
Veža - Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) TAJOV
Veža – Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) TAJOV
kalvária - interier
kalvária – interier

 

Farnosť: Tajov

Farár: Mgr. Jozef Petrík

Poštová adresa: Rímsko – katolícka cirkev, farnosť sv. Jána Krstiteľa, 976 34 Tajov

tel.číslo: 048 / 419 7231, 0905901711 e-mail: jpetrik20@gmail.com

Bohoslužby sa konajú:

Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1592) TAJOV
Kaplnka Sedembolestnej P. Márie – kalvárska (1873) TAJOV
Kostol Navštívenia Panny Márie (1928) KORDÍKY
Kostol Dobrého pastiera (2003) KRÁLIKY

 

Rozpis Bohoslužieb:

Pondelok TAJOV 18:00
Utorok KORDÍKY 09:00
Streda KRÁLIKY 07:10
Štvrtok KORDÍKY 18:00
Piatok KRÁLIKY                                      TAJOV 17:00                                              18:00
Sobota TAJOV 08:00
Nedeľa TAJOV                                      KORDÍKY                                  KRÁLIKY 08:00                                             09:45                                              11:00


                    Dejiny farnosti Tajova


www.jozefmurgas.sk

Farnosť: Tajov /obce: Tajov, Kordíky, Králiky/ Farár: Mgr. Jozef Petrík