Zber papiera

Obecný úrad oznamuje, že dňa 10. 11. 2020 (utorok) v čase od 18.10 do 18.25 hod. sa v našej obci, pred obecným úradom uskutoční zber papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky. Papier musí byť zviazaný v balíkoch! Nesmie byť zabalený v kartónových krabiciach! Za vyzbieraný papier  dostanete hygienické potreby – toaletný papier, kuchynské utierky, hygienické vreckovky.