Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.10.2020

Oznámenie SSE o prerušení dodávky elektrickej energie