Oznam – Slovenská pošta

Slovenská pošta oznamuje, že poskytovanie poštových služieb zabezpečuje v štandardnom režime, obnovuje doručovanie všetkých zásielok, ale v prísnom ochrannom režieme, čo znamená, že všetky zásielky budú doručované na verejnom priestranstve /dvor, ulica/ s povinnosťou prekrytia tváre rúškom, šatkou, šálom a za použitia vlastného pera. Taktiež oznamuje, že otváracie hodiny pošty Tajov sa od 23. 4. 2020 vrátili do štandardného režimu: od. 7.00 hod. do 14.30 hod.  s povinnou prestávkou na dezinfekciu priestorov od 11.30 hod. do 13.00. hod.