Zber starého železa

Obecný úrad v Tajove vyhlasuje zber starého železa – kovov (nie elektroodpad). Staré železo môžete nosiť  za starú školu, prípadne ak nemáte možnosť staré železo dopraviť na uvedené miesto, vyložte ho ku svojej bráničke a v pondelok 27. 4. 2020  do 8.00 hod. zamestnanci obecného úradu  železný šrot pozbierajú a odvezú.