Zber papiera 27. 4. 2020 od 18.25 do 18.40 hod.

Dňa 27. 4. 2020 v čase od 18.25 do 18. 40 hod. sa pred OÚ uskutoční mobilný zber papiera. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky. Papier musí byť zabalený v balíkoch. Za vyzbieraný papier dostanete papierové vreckovky, utierky a toaletný papier.