Zákaz odhadzovania ohorkov z cigariet

V súvislosti so zamedzením šírenia COVID – 19 je PRÍSNY ZÁKAZ odhadzovania ohorkov z cigariet v obci Tajov. Porušenie sa trestá pokutou vo výške 165,-EUR.