Oznam – zrušenie úradných hodín

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme  občanom, že Obecný úrad v Tajove  bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 13.3.2020 ruší úradné hodiny. V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli.Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení vás budeme informovať.

 Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky.

 Kontakty:  Obecný úrad:  048/4197300, 048/4197213

Starostka obce: 0918822676,   mail: obec.tajov@stonline.sk