Vyhlásenie mimoriadnej situácie od 12. 3. 2020

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.marca 2020 vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hodiny mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

Všetky dostupné informácie ohľadom koronavírusu  sú  zverejnené na úradnej tabuli aj na webovej stránke obce.