Zber papiera

Dňa 2. 3. 2020 /pondelok/ sa v čase od 18.30 – 18.40 hod. uskutoční pred obecným úradom zber papiera. Predmerom zberu sú noviny, časopisy, letáky, knihy bez obalov. Tieto musia byť zviazané špagátom a nie v kartónových krabiciach. Za vyzbieraný papier dostanete toaletný papier, papierové vreckovky alebo utierky.