Zber nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že od 12. 11. 2019  do  15.11.2019 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu.

Nakoľko sa jedná o nebezpečné látky, zber bude prebiehať vo vyhradenom čase: utorok – piatok,   počas úradných hodín Obecného úradu v Tajove.

Zber bude zabezpečený pod dozorom pracovníka obecného úradu, ktorému nebezpečný odpad odovzdáte. Je potrebné ohlásiť sa na obecnom úrade.

Do nebezpečného odpadu môžete odovzdať: farby, laky, obaly z nebezpečných odpadov, postreky – pesticídy, fotochemické látky, kyseliny v  zabezpečených obaloch, žiarivky v samostatnej nádobe, absorbenty, oleje, odpadové tonery, vodné sklo, rozpúšťadlá.