Zber starého železa

Vážení občania,

Obecný úrad Tajov oznamuje, že dňa

7.10.2019

v pondelok

sa uskutoční

zber starého železa

Železo umiestňujte pred svoje bráničky. 

Zamestnanci obecného úradu budú železo zbierať od 7. hodiny ráno

 v pondelok 7.10.2019