Výsledky doplňujúcich volieb – poslanci

Počet platných hlasov:  136

Matej Gál – 15 hlasov

Michal Hew – 111 hlasov

Patrícia Sujová – 20 hlasov

Ján Šajgal  – 40 hlasov

Jana Vaculčiaková – 83 hlasov