Voľba prezidenta SR 2019

emailová  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľbu prezidenta SR je:

obec.tajov@stonline.sk