Zverejnenie počtu obyvateľov a volebných obvodov

Obec Tajov v súlade s § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a o doplnení niektorých zákonov oznamuje, že Obec Tajov mala k dňu vyhlásenia volieb do  orgánov samosprávy 646 obyvateľov.

Obec Tajov v zmysle § 166, ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.Z. o podmienkach výkonu volebného práva  utvára jeden volebný obvod pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 13. 4. 2019.

V obci Tajov sa budú voliť dvaja poslanci.

Oznámenie – počet obyvateľov