Ľadová plocha v Tajove – vstup

Občania s trvalým pobytom: NEOBMEDZENÝ VSTUP
Vstup skupiny cez víkendy, len po dohode s OÚ, tel. 0918 822 676,  poplatok 40 EUR/hod.
Kontaktovať starostku obce 24 hod. vopred, nakoľko prístup na plochu je závislý od počasia.

Pri teplotách nad bodom mrazu sa na ľadovú plochu zakazuje vstupovať!