Tento víkend sme sa zúčastnili 14.ročníka v pečení kysnutých koláčov v Riečke.

Už tradične sme sa zúčastnili akcie ” Pečenie kysnutých koláčov v Riečke. Podujatie má už celkom vysoký kredit a súťažiace družstvá sa prebiehali v rýchlosti a kreativite pečenia. Väčšinu základných tovarov na pečenie dodal organizátor podujatia. Medzitým bola ochutnávka pomazánok, ktorých bolo asi zo 15 druhov. Do nálady hrali a zabávali ľudovkári s rôznych častí okresu. Koláče sa vydarili a čo súťažiaci napiekli sa zjedlo za sekundu. Z družobnej obci Kulpin ( Srbsko) doniesli svoje tradičné a to ukážka ich svadobného kroja aj s krátkym vystúpením a veľmi chutnú tortu, ktorá sa pečie len na svadbu. Obec Riečka nás nakoniec pohostila večerným občerstvením a všetci si schuti zaspievali. Tento rok vyhralo družstvo s Kordík. Našu obec už tradične zastupovala p. Pepichová, Zelienková a pani Žabková.

Obec Tajov im ďakuje za reprezentáciu obce a obci Riečka ďakujeme za peknú akciu.