Voľby do samospráv sa uskutočnia 10.11.2018 od 7.00 do 22.00 hod.

Tento rok  po 4 rokoch sa uskutočnia voľby do samospráv na celom Slovensku. V necelých 3000 miest a obcí sa uskutočnia voľby do samospráv. Volia sa primátori miest a starostovia obcí. V rámci toho sa volia aj zástupcovia do mestských a obecných zastupiteľstiev.

V našej obci sa volí starosta resp. starostka a 5 členov obecného zastupiteľstva. V našom prípade dôjde k doplňujúcim voľbám, nakoľko sa prihlásili len 3 občania do obecného zastupiteľstva.

Všetkých občanov pozývame k volebnej urne.

Termín doplňujúcich volieb Vám bude oznámené včas. V doplňujúcich voľbách sa budú voliť 2 volné miesta v obecnom zastupiteľstve.