Skládka konárov na Notárskej záhrade.

Tento rok otvárame skládku konárov na Notárskej záhrade dňa 02. november 2018. Skládka bude označená a občanov žiadame tam nosiť len konáre a kmene stromov , ktoré nedokážete spracovať vo Vašom kotli na pevné palivo. ZAKAZUJE sa tam nosiť staré dosky, lístie, skaly, kovové predmety  a iný stavebný  nežiaduci materiál, ktorý by mohol poškodiť štiepkovač. Termín ukončenia bude oznámený vopred , ale sa plánuje do Veľkonočných sviatkov v roku 2019, t.j. 15.apríla 2019.