Október, mesiac úcty k starším, naši dôchodcovia, seniori sa zabávali.

Dňa 18.10.2018 sme už tradične zorganizovali stretnutie dôchodcov v rámci ” Mesiaca úcty k starším”. Tento rok bol rekordný počet jubilantov, až 16 a všetkých dôchodcov cez 50. Program začal príhovorom Anitky Murgašovej, potom im krásne zarecitovali deti MŠ a následne prebehli gratulácie jubilantom. Po tomto mala príhovar pani Melánia Poliačiková a p. Murgašová. Potom sa podávala kapustnica, chlebíčky , koláče a vínko. Do spevu a dobrej chuti všetkých sprevádzala naša tradičná kapela v zložení  Miško Šebo, Duško Oravec a Mirko Balúch. Všetky koláče si dôchodcovia napiekli sami a bolo s čoho vyberať. Každý si odniesol nejaký darček a všetci poďakovali za vzorne nachystanú akciu. V mene Obecného úradu ďakujeme všetkým , ktorí pomohli pri organizácii tohto krásneho podujatia.