v rámci “Mesiaca úcty k starším” sa uskutoční posedenie seniorov, dôchodcov na Obecnom úrade 18.10.2018

Každý rok sa stretávame na posedení na Obecnom úrade v rámci Mesiaca , úcty k starším. Tento rok sa uskutoční 18.10.2018, štvrtok o 15.30 hod. Pozvaní sú všetci dôchodcovia. Tento rok máme 17 jubilantov, čo je rekord. Pri ľudovej hudbe a dobrom občerstvení sa na Vás všetci tešíme.

foto s pred roka