Púť na Kalváriu sa uskutoční aj s odhalením tabule nášho rodáka, rezbára Eduarda Gregora

Púť na Kalváriu 

stretnutie starobylej tajovskej farnosti

( Tajov, Králiky, Kordíky, Riečka, Podlavice, Skubín a hostia ).

v sobotu 15. septembra 2018 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, bude o 10.30 hod. na tajovskej Kalvárii slávnostná sv. omša,za účasti veriacich, turistov i hostí. V rámci omše bude odhalenie tabule na počesť nášho rodáka, rezbára Eduarda Gregora.

Po slávnosti na Kalvárii bude stretnutie pokračovať v záhrade materskej školy, kde bude pripravený guláš a občerstvenie pre všetkých návštevníkov sv.omše na Kalvárii.

                                                                

Farský a Obecný úrad Tajov sa teší na stretnutie s Vami.