Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznámenie o prerušení dodávky el. energie