Obecný úrad Ďakuje všetkým zúčastneným za zveľadenie cintorína.

29.05. 2018 nám počasie neprialo, ale 30.05.2018 sme sa zišli na cintoríne na kosení a hrabaní. Popri tom jedna partia išla pokosiť aj chodník na kalváriu. Dokopy nás bolo skoro 30. S toho bolo asi 5 žien a veľmi nám pomohli. Koncom týždňa sme zviezli všetku trávu a cintorín je už naporiadok.  Určite ste si všimli , robí sa prístupový chodník, resp. cesta na cintorín. “Roky – rokúce” bol nedôstojnou časťou tohoto miesta posledného odpočinku. Chcem Vás požiadať, aby ste sa počas pracovného dňa vyhýbali prístupu na cintorín, aby sa nestal nejaký úraz. V dolnej časti nejde momentálne voda. Tá sa taktiež rekonštruuje spolu s vodomernou šachtou. Popri tom všetkom ešte opravujeme aj spodnú časť už existujúceho chodníka, tak aj tam si dávajte pozor. Do Jána by sa to mohlo spustiť. Týmto Vás žiadam o strpenie a ešte raz ďakujeme občanom za účasť na brigáde.

Obecný úrad Tajov