Zber elektrooodpadu

Obec Tajov zabezpečuje zber elektroodpadu, ktorý sa uskutoční dňoch od 25. 5. 2018 do 3.6.2018.

Elektroodpad môžte nosiť pred požiarnu zbrojnicu v čase od 7.00 hod. – 15.00 hod, v štvrtok do

17.30 hod., v sobotu a v nedeľu po individuálnej dohode. Zakazuje sa nosiť elektroobaly, kde sú vybraté

súčiastky!