Dôležitý oznam. Od 1.apríla sme v spoločnom stavebnom úrade so sídlom v Banskej Bystrici.

Vážený Tajovčania a stavebníci, týmto Vás informujem o zmene stavebného úradu.  K 31. marec 2018  sme ukončili pracovný pomer medzi stavebným úradom so sídlom v Tajove a Ing. Miroslavou Malejčíkovou. Týmto skončilo aj pôsobenie celého stavebného úradu so sídlom v Tajove. Obce Horná Mičiná, Môlča, Motyčky, Kordíky a Tajov ukončili činnosť a vstupujú do spoločného obecného ( stavebného ) úradu do  Banskej Bystrici.

Od 01.04.2018 sme vstúpili do spoločného obecného ( stavebného ) úradu pod Mestom Banská Bystrica. Od tohto termínu sa obracajte na pracovníčku Mestského úradu, stavebného odboru, Ing. Zitu Györeovú. Kontakt: 048 4330417, e-mail: zita.gyoreova@banskabystrica.sk. Pre informácie ohľadne stavebného zákona, stavieb, prípravy k stavebnému povoleniu, môžete navštíviť zákaznícke centrum na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Päť dní v týždni sú verejnosti k dispozícii kompetentní pracovníci stavebného odboru v rámci Klientskeho centra a samozrejme vieme poradiť a pomôcť aj na Obecnom úrade v Tajove.

Úradné hodiny Stavebného odboru v Klientskom centre v Banskej Bystrici

Pondelok 7:30 – 15:30 hod.
Utorok 7:30 – 15:30 hod.
Streda 7:30 – 17:00 hod.
Štvrtok 7:30 – 15:30 hod.
Piatok 7:30 – 15:00 hod.