Tajovského divadelné dni sa tento rok uskutočnia v Tajove, v Králikoch a v budove SOS

Tento rok začneme TDD 2018 na Králikoch. Dňa 22.marca 2018 o 17:00 hod. sa začnú Tajovského divadelné dni 2018. V ten istý deň , ale o 18:30 hod. bude druhé vystúpenie v Tajove, V divadle U Greškov.

Všetkých srdečne pozývame.