Tento víkend sa uskutoční fašiangová obecná zabíjačka spojená s karnevalom.

plagát fašiangová zabíjačka a karneval – sem ťukni

Obecný úrad Tajov Vás pozýva
na obecnú fašiangovú zabíjačku spojenú s karnevalom,
ktorá sa uskutoční dňa 10.02.2018 / sobota/
7:00 hod. zabíjačka
11:00 hod. predaj varených a pečených výrobkov
+ zabíjačková kapustnica
15:00 hod. karneval

Pozývame Vás všetkých, deti aj dospelých.
Kto príde v maske , alebo v ľudovom kroji, dostane zimnú obecnú čiapku.
Príďte si pochutnať na zabíjačkových špecialitách pri ľudovej hudbe.

Sprievodné súťaže: – o najkrajšiu detskú masku, o najkrajšiu dospelú masku,
strieľanie do hokejovej bránky a špeciál – preťahovanie lanom Horný koniec – Dolný koniec, deti aj dospelí .

Na Vás všetkých sa tešíme.

Foto z roku 2017

Fotka Ladislava Surovčíka.
Fotka Ladislava Surovčíka.
Fotka Ladislava Surovčíka.
Fotka Ladislava Surovčíka.
Fotka Ladislava Surovčíka.
+6