Úprimnú sústrasť rodine pani profesorke Blanke Kolibiarovej.

Zomrela prof. Blanka Kolibiarová.

Vo veku 93 rokov zomrela v Bratislave 2.1.2018 pani prof. Kolibiarová. Jej starý otec Ján Murgaš bol bratom Jozefa Murgaša. Prof. RNDr. Kolibiarová, CSc. rod. Leederová bola čestnou predsedkyňou Klubu Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského.    Vo svojom vysokom veku sa pravidelne zaujímala o činnosť klubu. Podporovala všetko, čo sme robili pre osvetu Jozefa Murgaša a bola nadšená z každej vydarenej akcie.

S úctou a s vďakou budeme na ňu stále spomínať.

Pohreb pani prof. Kolibiarovej sa bude konať v utorok 9.1.2018 o 13.45 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť jej pamiatke !

Životopis pani prof. Kolibiarovej sa nachádza na linku :

http://www.jozefmurgas.sk/klub-predsednictvo-prof-blanka-ko…