Program bohoslužieb počas Vianočných sviatkov 2017

 

Nedeľa 24.12. – 4. adv. nedeľa – Štedrý deň

Tajov

Kordíky

Králiky

Kordíky

Tajov

Králiky

 

8.00

9.45

11.00

22.30

24.00

24.00

 
Pondelok 25.12. – Narodenie Pána

Tajov

Kordíky

Králiky

 

9.30

9.45

11.00

 

 

17.00 Živý Betlehem

 

Utorok 26.12.  – Sv. Štefan

Tajov

Kordíky

Králiky

 

8.00

9.45

11.00

 
Nedeľa 31.12.  – Sv. rodiny (Silvester)

Tajov

 

9.30

 

+ ďakovná pobožnosť na konci roku

Pondelok 1.1.  – Bohorodička Panna Mária

Tajov

Kordíky

Králiky

 

9.30

9.45

11.00

 
Sobota 6.1.  – Traja králi

Tajov

Kordíky

Králiky

 

8.00

9.45

11.00

 

 

 Predvianočná svätá spoveď bude v Tajove v sobotu pred 3. adventnou nedeľou od 10.30 do 12.00.