Naše dievčatá vzorne reprezentovali na Kordíkoch.

Dňa 2.12. 2017 sa uskutočnila tradičná súťaž  v pletení Adventných vencov. Súťaže sa zúčastňujú obce Mikroregiónu Kremnické vrchy – východ. Kordíky súťažiacich privítali krásnou zasneženou krajinou. Aj keď súťaž prebieha v kultúrnom dome, výhľad s okna to tej atmosfére pridal. Tento rok nás reprezentovali , Ľubomíra Žabková, Eva Paučová a Soňa Holecová.  Všetko krásne nachystali, vyzdobili a o dojmy sa podelili aj zo ženami  s iných obcí. Ťažko bolo vybrať víťaza, všetky stoly boli krásne. Tento rok vyhrali všetci. Obci Kordíky ďakujeme za pohostenie a súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu obce.