Mikuláš do Tajova priniesol zimu, ale aj veľa sladkostí pre deti

Veľmi pekná a kvalitná akcia je už nad rámec našej obce verejne známa. Veď vyše 100 balíkov pre deti hovorí za seba. Veľmi pekný , bohatý program s dvoma čertmi, anjelikom  a samozrejme Mikulášom  bol na jednotku. Pri tom počte detí sme počítali, že to bude plné. Aj zo začiatku bolo, kým si deti nezobrali darčeky a nezjedli Wafle. Zima bola pekná, taká podkožná, taká aká po iné roky bývala bežne. Rodičom bola väčšia zima ako deťom. Deti sa naháňali, behali po kope snehu a okolo ohňov.  Organizátorom ďakujeme za vzorne nachystanú akciu a poďakovanie patrí aj Farskému úradu o poskytnutie priestorov kostola a zapojenie sa do programu. Nebolo nás veľa čo pomáhali, ale všetko bolo nachystané na jednotku.