Mikulášsky večierok – objednávka balíčkov

Stretnutie s mikulášom – plagát – sem ťukni

Obec Tajov Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom

ktoré sa uskutoční dňa 02.12.2017  v kostole Sv. Jána Krstiteľa,

zo začiatkom o 15:30 hod.

V prípade záujmu je potrebné si predplatiť balíček.

Deti s trvalým pobytom v Tajove

+ deti Materská škola 2.-€

Možnosť zúčastniť sa majú aj deti bez trvalého pobytu. Pre cudzie deti je cena balíčka 5.-€.

Mikulášsky balíček je potrebné nahlásiť do 30.11. 2017, 17:30 hod.na Obecnom úrade v Tajove.

Po tomto termíne nebude predplatné akceptované.