Sklad konárov sa otvára na Notárskej záhrade.

Vážení spoluobčania, konáre so stromov a kríkov môžete nosiť na štiepkovanie na označené miesto. Snažte sa konáre uhadzovať na jedno miesto a zbytočne nerozťahovať na väčšiu plochu. Konáre sa môžu nosiť čerstvé , zasušené a kmene stromov do priemeru 35 cm.

Zakazuje sa nosiť lístie, zhnité drevo, koreňe, spráchnivelé drevo a hlavne dosky a materiály kde sa môžu nachádzať zbytky klincov a iných kovových materiálov. Väčšie množstvo konárov / nákladné auto/ je potrebné konzultovať.

/ tel. 0918 822 676/.        Za pochopenie ďakujeme.

DOČASNÁ SKLÁDKA KONÁROV

sa nachádza na Notárskej záhrade.

Skládka bude otvorená od 27.10.2017 do 24.03. 2017.