Zber papiera

Dňa 29. 9. 2017 o 16.30 hod. sa pre  obecným úradom uskutoční  zber papiera. Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, letáky a knihy bez obalov zviazané v balíkoch. Nezbierajú sa obaly z kartónov.

Za vyzbieraný papier dostanete toaletný papier, kuchynské utierky a papierové vreckovky.