ZBER ELEKTRO ODPADU – 29.09. – 09.10.2017

Obec Tajov zabezpečuje zber elektro odpadu

Zber elektro odpadu sa uskutoční

v dňoch od 29. 9. –  do 09. 10. 2017

Elektroodpad žiadame nosiť čase

od 07:00 – 15:00 hod. ,vo štvrtok do 17:30 hod.

V sobotu a nedeľu len po individuálnej dohode s pracovníkmi OÚ

Zakazuje sa nosiť elektro obaly , kde sú vybraté súčiastky!!!

Zberné miesto je pred Požiarnou zbrojnicou a je snímané kamerovým systémom.