Na stretnutí dôchodcov – seniorov v Riečke sa všetci dobre zabavili.

Každý rok sa uskutočňuje stretnutie dôchodcov Mikroregiónu Kremnické vrchy východ. Tento rok sa uskutočnilo v Riečke. Stretnutiu predchádzala sv. omša v kostole v Riečke a potom sa všetci stretli na posedení a hudbe vo futbalovom areáli v Riečke. Starosta Riečky všetkých privítal a poprial im pekné posedenie. Pri dobrom guláši a vínku hrala ľudová kapela. Aj tento rok bolo stretnutie vydarené , prialo aj počasie ( malá prehánka nikomu nevadila) a účasť bola vynikajúca, zišlo sa okolo 130 seniorov. Postupne sa seniori z Tajova, Riečky, Kordík a Králik popresádzali medzi sebou a vymieňali si zážitky z čias minulých.

Organizátorom ďakujeme za pekne pripravenú akciu a na rok sa vidíme na Kordíkoch.

Akciu finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.