Stretnutie dôchodcov

Obce Mikroregiónu Kremnické vrchy – východ Vás pozývajú na stretnutie všetkých seniorov -dôchodcov, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2017 / štvrtok/ o 13:00 hod. v areáli futbalového ihriska v Riečke.

Doplňujúci program: O 12:30 hod. sa uskutoční Svätá omša v kostole „Nanebovzatia Panny Márie“. Odchod autobusu zabezpečený aj z kostola na areál ihriska.

Odchody autobusu:, z Kordík 11.30 hod. ,z Králik 12.00 hod. a z Tajova 12.15 hod..

O hudbu a občerstvenie bude postarané.

Pozývame všetkých dôchodcov, ktorí chcú zaspomínať na dobré časy.

Obce Mikroregiónu Kremnické vrchy plagát 17.08.2017 (002) – plagát tu